14/08
2018
taal:

Disclaimer email

Disclaimer
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit e-mailbericht bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u vriendelijk ons daarover  te informeren. Wij verzoeken u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken of onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten.  De Raat Brandkasten betracht grote zorgvuldigheid bij het verzenden van e-mails. De Raat Brandkasten kan echter niet garanderen dat deze e-mail juist, volledig, tijdig en virusvrij wordt overgebracht. In een dergelijk geval is De Raat Brandkasten op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook.