14/08
2018
taal:

FAQ

 

Op deze pagina vindt u een overzicht aan van vraag en antwoord van zowel onze dealers als de consument. Staat uw vraag er niet bij, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt uw vraag telefonisch stellen aan één van onze medewerkers of ons deze vraag per e-mail sturen.

Algemeen

Indicatie waardeberging
Deze indicatie geeft aan tot welke waarde contant geld door de verzekering gedekt wordt, als deze in de kluis is opgeborgen. Hierbij wordt uitgegaan van opslag van contant geld in een inbraakwerende kast of kluis die zich bevindt in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie.

Tip: ga altijd bij uw eigen verzekeringsmaatschappij na of zij akkoord gaat met de indicatie waardeberging die voor uw kluis staat. Diverse omgevingsfactoren kunnen de waarde die verzekerd wordt verlagen, maar ook verhogen!

Wat zijn brandwerende kasten?
Brandwerende kasten beschermen tegen brandschade gedurende een bepaalde tijd bij een bepaalde temperatuur. De normale brandwerende kast is bestemd voor papierberging. Papier is ontvlambaar bij ± 178°C. De tijd waaraan de kast extern aan een temperatuur kan worden blootgesteld is vaak verschillend per geval. De meest voorkomende testen voor brandwerendheid zijn ½, 1 en 2 uur. (1 en 2 uur bij ca. 1090°C). 

Wat zijn inbraakwerende kasten?
Inbraakwerende kasten beschermen tegen aanvallen van buitenaf. De mate van weerstand wordt bepaald door verschillende factoren, zoals metaaldikte, soort en aantal sloten, andere vertragende factoren welke in de wanden zijn aangemaakt.

Wat zijn brand- en inbraakwerende kasten?
Kasten waarbij de inhoud zowel tegen brand als inbraak wordt beschermd.

Wat zijn Datasafes?
Een nog betere bescherming tegen brand bieden de datakasten die bestemd zijn voor de berging van informatiedragers. Datadragers zoals CD-roms of back-up tapes kunnen worden beschadigd door blootstelling aan een temperatuur van circa 50°C. Verder biedt de kast een bescherming tegen een hogere luchtvochtigheid in de kast van 85% (eveneens funest voor de informatiedragers).

Wat zijn inbouwkluizen?
Deze kluizen zijn hoofdzakelijk gemaakt voor inbraakpreventie. Bij sommige typen is er ook een brandwerende vulling in de deur aangebracht. Een groot deel van de bescherming valt of staat bij de kwaliteit van de muur- of vloerconstructie/ bewapening. De door de fabrikant opgegeven normen zijn uitsluitend bestemd voor de deur of deksel van de inbouwkluis!

Wat zijn afstortkluizen?
Deze kluizen in inbouwuitvoering of als staand model zijn bestemd voor het afromen van het grote kasgeld. Het geld wordt van tijd tot tijd met een cassette in de inwerpopening gegooid.

Wat zijn wapenkasten?
Dit is een speciale berging voor wapens en munitie. Deze kasten zijn hoofdzakelijk gericht op inbraakpreventie.

Wat zijn hotelsafes?
Dit zijn kluisjes speciaal ontwikkeld voor de hotelgasten die hun waardevolle eigendommen veilig op hun kamer kunnen opbergen. Er zijn verschillende uitvoeringen variërend van diverse sleutelslot-mogelijkheden tot elektronische cijfersloten waarbij de hotelgast zijn eigen code kan instellen.

Wat zijn sleutelkasten?
De sleutelkasten bieden een vooral overzichtelijke berging van een aantal sleutels. De preventie tegen inbraak is nihil. Wel biedt de kast voldoende bescherming tegen personen binnen het bedrijf.

Wat zijn sleutelkluizen?
Deze kluizen bieden een behoorlijke preventie tegen inbraak. Het doel is de sleutels van belangrijke ruimten of kasten centraal te kunnen bergen.

Welke kluis is voor mij geschikt?

A.  Wat moet er in de kast worden opgeborgen?

 • Contant geld?
 • Juwelen of andere waardevolle voorwerpen?
 • Documenten/ papier?
 • Magnetische informatiedragers?

B.  Welke bescherming moet de kast bieden?

 • Tegen brand?
 • Tegen inbraak?
 • Tegen brand en inbraak?

C.  Waar wordt de kast geplaatst?

Bij bescherming tegen brand:

 • Is er veel houtbouw? Waarvan zijn de plafonds gemaakt?
 • Hoe zijn de omliggende ruimten / percelen?
 • Is er veel brandbare opslag in de directe omgeving?

Bij bescherming tegen inbraak:

 • Is er een aanvullende bijv. elektronische beveiliging?
 • Is er bewoning in het pand of dichtbij het pand?
 • Is het bekend of vanzelfsprekend dat er wat te halen is?

Let op de volgende punten:

 • Berg geen € 100.000,- op in een kast met een indicatie-waardeberging van € 1.000,-
 • Licht uw verzekeraar vooraf in op welke kast de keuze is gevallen.
 • Verzekeraars keren alleen geld uit en zij kunnen nooit uw bedrijfsinformatie vergoeden. Het is dan ook van groot belang uw belangrijke (bedrijfs)gegevens goed op te bergen.


Consument

Ik krijg mijn kluis niet meer open. Wat moet ik doen?
Heeft u de handleiding goed gelezen? Zijn de alkaline batterijen vervangen? Heeft u de batterijen op de juiste manier geplaatst? Heeft u de juiste code ingetoetst? (na 3 verkeerde ingevingen gaat de blokkeertijd in). Vaak is het probleem met genoemde stappen opgelost! Is het niet gelukt? Neem dan contact op met onze service afdeling!

Ik ben de sleutels van mijn kluis kwijt. Wat moet ik doen?
Wij krijgen regelmatig vragen over het nabestellen van sleutels. Bij nabestellingen is het de vraag of we de sleutel na kunnen maken op nummer of dat we een sleutel nodig hebben. In onze catalogus kunt u zien of de sleutel op nummer na te maken is of slechts volgens model gaat en in onze prijslijst kun u de bijbehorende prijs vinden.

Op nummer namaken
Wanneer de sleutel op nummer nagemaakt kan worden hebben wij uw bestelling per fax of mail nodig met daarin: model kluis, sleutelnummer (staat op de sleutel en op het slot) en het aantal sleutels. Deze sleutels sturen we dan naar u op en u ontvangt van ons een factuur voor de sleutels en de portokosten.

Volgens model
Wanneer het gaat om het maken van een sleutel volgens model, dient u ons per aangetekende post in een stevige envelop de sleutel toe te sturen. Wij maken een kopie en sturen beide sleutels aangetekend naar u terug. De aantekenkosten berekenen we door op de factuur.

Dealer

Ik heb mijn factuur niet ontvangen. Wat moet ik doen?
Als u een bestelling heeft ontvangen en u de factuur niet binnen week heeft ontvangen kunt u het beste contact opnemen met ons. Wij kunnen op dat moment een factuur naar u toe faxen.