14/08
2018
taal:

Inhuisformulier

Wanneer u uw bestelling afgeleverd wilt krijgen op een plaats die alleen bereikbaar is d.m.v. verticaal transport (trappen, maar ook liften), of verder dan de 1e sluiting (de voordeur) dan moet deze bestelling professioneel worden ingehuisd. Om het inhuizen soepel te laten verlopen is het van belang om uw specifieke situatie duidelijk toe te lichten. U kunt dit doen met behulp van het inhuisformulier.

Wanneer u twijfelt of een inhuizing mogelijk is, of heeft u andere vragen, kunt u contact opnemen met ons.